Військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура")

За доби Нової Січі, порівняно з попередніми етапами розвитку Запорозького політичного організму, по-новому розставлені акценти в питанні про роль конкретних осіб в організації політики Коша. Довгий мирний період вплинув на розвиток економіки, а посилення впливу російського уряду – на зміну внутрішньо-політичного устрою Січі. Поступово відбувалися кардинальні зміни й у соціальній сфері – поруч авторитетних старожилів, своїм бойовим минулим, з’являються спочатку поодинокі, а згодом усе більш численні політичні постаті з господарського прошарку. Боротьба «консервативної» та «ліберальної» партій старшин стала провідним чинником внутрішньополітичного життя Нової Січі. У цій боротьбі визначну роль відіграв один із провідників «консервативної» партії Василь Максимович Кишенський. 

Постать Кишенського привертала увагу багатьох дослідників історії Запорожжя. А. Скальковський відобразив роль цього представника старшини у ескалації запорозько-донського конфлікту 1743 р., Д. Яворницький видав декілька документів, які висвітлювали роль цього запорозького діяча у подіях 1743 р. в Приазов’ї, а О. Рябінін-Скляревський визначив Кишенського як одного з провідників «партії кримської легенди», відзначивши певний міфологічний колорит цієї постаті. В. Голобуцький звернув увагу на участь Кишенського у спробі перевороту на Січі 1756 р. Докладних відомостей про походження В. Кишенського немає. Можна припустити, що народився він на початку XVIII ст. на Правобережжі у містечку Кишенка, звідки й походить його прізвище. За часів перебування Коша під кримською протекцією Василь потрапив на Олешківську Січ, вступив до Іркліївського куреня і згодом став відігравати активну роль у політичному житті Запорожжя. У 1730-х рр. він очолював рибальські партії на приазовських косах – настільки впевнено почував він себе в тому регіоні. Інформації про подальше перебування Кишенського в приазовських землях немає, хоча В. Пірко у своїх дослідженнях називає його кальміуським полковником від 1743 до 1745 р. 

Василь Максимович Кишенський був представником «консервативної» запорозької партії, «кримською легендою», був заможним старшиною, займався активно торгівлею та іншими видами підприємництва, крім землеробства. Був активним охоронцем стародавніх запорозьких вольностей, брав участь в організації повстань на Січі 1756 та 1768 рр. Важливу роль відіграв Кишенський у запорозько-донському (1743 р.) та запорозько-гетьманских конфліктах (1745-1753 рр.), а також взяв участь у роботі численних слідчих комісій. Вже за життя образ Кишенського став легендарним, а для запорожців Кальміуської паланки його діяльність стала прецедентом у боротьбі за кордон із Військом Донським по Міусу у 1772-1775 рр.


Назва куреня «Нащадки козацької слави імені Василя Кишенського»

Місцезнаходження

Селидівський ліцей №1 Селидівської міської ради Покровського району Донецької області, 85400, м. Селидове, вулиця Перемоги 19
Виховник куреня Фоменко Наталія Володимирівна, Селидівський ліцей №1 Селидівської міської ради Покровського району Донецької області, заступник директора з виховної роботи, тел. 0505254609, nataliafomenko40@gmail.com, selidovo-school6@ukr.net

Опікун куреня
(якщо призначено)

 
Посилання на інтернет-ресурси куреня https://school6-selidovo.dn.ua/elementor-11114

Склад куреня:


з/п

Назва рою

Вікова категорія рою

(молодих козаків, джур, новаків (козачат))

Кількісний
склад рою/куреня

ПІБ

виховника рою

Хлопців Дівчат
1. «Козачата» 8-10 років 6 2 Ворожбян Ірина Євгенівна
2. «Джури козацьки» 12-13 років 6 2 Стовбун Крістіна  Борисівна
3. «Молоді козаки» 15-16 років 6 2 Фоменко Наталія Володимирівна
Всього у курені _24_ учасників 18 6 ×

Протокол
УСТАНОВЧИХ СХОДИН РАДИ РОЙОВИХ (РАДИ КУРЕНЯ)

від  «04» лютого 2021 року

Присутні: 8

Порядок денний

 1. Відкриття
 2. Вибір покровителя (патрона) куреня.

Слухали: Романенко Т.А., заступника директора з ВР, про легенду таборування, історичну постать місцевого значення.

Ухвалили: обрати патроном куреня козака Селида (засновника слободи Селидівка).

 1. Вибір барв куреня.

Слухали: Ворожбян І.Є., виховника рою «Козачата», про обґрунтування барв куреня та особливостей  їх використання.

Ухвалили: затвердити барви куреня: жовтий, рожевий, зелений та особливості їх використання.

 1. Розробка проекту знамена.

Слухали: Заваду А.В., виховника куреня,про різні проекти курінного знамена.

Ухвалили: затвердити пропонований варіант курінного знамена.

 1. Вибори старшини куреня.

Слухали: Романенко Т.А., заступника директора з ВР, з пропозицією призначити на куренні посади джур рою «Молоді козаки»: Мамічева Артура – старшиною куреня, писарем куреня – Іашвілі Софію, хорунжим – Томашова Владислава, бунчужним – Паламара Максима; рою «Джури козацькі»: Серьогіна Ростислава – обозним, довбушем – Голікову Олену.

Ухвалили: обрати старшиною куреня Мамічева Артура, писарем – Іашвілі Софію, хорунжим – Томашова Владислава, бунчужним – Паламара Максима, обозним – Серьогіна Ростислава, довбушем – Голікову Олену.

 

Курінний  ___________________   Артур Мамічев
                                                                                 (підпис)                             

Писар  ___________________   Софія Іашвілі
                                                        (підпис)    

♦   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  

СЕЛИДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6
СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 від 27.10.2022                                                                                                                   № 193-ок

 

Про проведення шкільного
етапу Всеукраїнської дитячо – юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання наказу МОН України від 12.10.2022 № 902 «Про проведення у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» та «Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)» затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 №845, наказу відділу освіти Селидівської міської ради від 08.11.2022 № 227-од «Про проведення у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у 2022-2023 навчальному році шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі гра) у березні та взяти участь у І міському етапі у травні 2023 року.
 2. Затвердити склад шкільного штабу гри у такому складі:
  Голова штабу – Світлана ПАВЛЮКОВИЧ, директор школи.
  Члени штабу:
  Світлана ТОТКАЛО – заступник начальника штабу, відповідальна за порядок проведення гри „Джура”; заступник директора з НВР;
  Анна ЗАВАДА. – головний суддя, відповідальна за підготовку команди на І міський етап конкурсу, педагог-організатор;
  Петро ПЕТРИК- заступник головного судді з військово-прикладних видів змагань, відповідальний за вишкіл, стройовий впоряд – особисту підготовку та дії в складі рою, вчитель Захисту України;
  Ірина ШВАБ – шкільна медсестра, відповідальна за медичну підготовку команди;
  Наталія ЗМІЄВСЬКА – відповідальна за підготовку команди з історії українського козацтва та ЗСУ;
  Крістіна СТОВБУН – відповідальна за змагання на туристській смузі перешкод, спортивного орієнтування, фізичну підготовку – крос, лазіння по канату або жердині, згинання і розгинання рук в упорі, опорний стрибок через «коня» тощо, вчитель фізичної культури;
  Микола ЛУК’ЯНЕНКО – відповідальний за підготовку команди до комбінованої військово-спортивної та туристської естафети, вчитель фізичної культури;
  Ірина ЦИМБАЛЮК – відповідальна за представлення та музичне оформлення виступу команди, вчитель мистецтва;
  Наталія РЕВА – відповідальна за туристське орієнтування команди, вчитель географії.
 1. Затвердити План проведення гри у 2022 – 2023 навчальному році (Додаток 1).
 2. Світлані ТОТКАЛО, заступнику директора з НВР:

 4.1 Розробити та затвердити річний план організації та проведення комплексу заходів гри в школі у 2022- 2023 навчальному році.

 4.2. Створити в закладі освіти відповідно до Положення про гру структури та органи гри для трьох вікових категорій учасників, призначити виховників:

 • «Джура-Оборонець» – 15-17 років (старша вікова група), виховник Завада Анна Володимирівна;
 • «Джури козацькі» – 11-14 років (середня вікова група), виховник Стовбун Крістіна Борисівна;
 • «Джура-Козачата» – 6-10 років (молодша вікова група), виховник Ворожбян Ірина Євгенівна.

Скласти паспорти роїв.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Світлану ТОТКАЛО, заступника директора з НВР. 

Директор школи                                                                         Світлана ПАВЛЮКОВИЧ

                             

Рій "Котигорошко"

Рій "Джури козацькі"

Рій "Молоді козаки"