Форми навчання під час військових дій

Дистанційна, сімейна чи екстернат: у чому різниця, як обрати, на що звернути увагу. 

Варіант 1: Дитина перебуває в Україні на безпечній території, її місце проживання не змінилося або вона повернулася на постійне місце проживання

 • Очна: однозмінна, двозмінна з урахуванням місткості укриття та рішення військово-цивільної адміністрації (ВЦА).
 • Дистанційна в закладах освіти, де діти навчаються, за рішенням ВЦА та адміністрації навчального закладу.
 • Змішана форма навчання – очна з використанням технологій дистанційного навчання (ВТДН).
 • Сімейна (домашня) форма навчання за рішенням та вибором батьків у визначених закладах освіти.
 • Екстернат у визначених закладах освіти за рішенням батьків.

Варіант 2: Дитина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО)

 • Очна: однозмінна, двозмінна з урахуванням місткості укриття та рішення ВЦА за новим місцем проживання.
 • Дистанційна в закладах, у яких учні навчалися раніше, якщо у цих закладах організовано навчальний процес, або у закладах за новим місцем проживання, або в приватній ліцензованій дистанційній школі.
 • Змішана – очна з використанням технологій дистанційного навчання (ВТДН) за новим місцем проживання.
 • Сімейна (домашня) за рішенням та вибором батьків у визначених закладах освіти за попереднім або новим місцем проживання.
 • Екстернат у визначених закладах освіти за рішенням батьків.

Навчання дитини в школі відбувається за місцем фактичного перебування. Зарахування до школи можливе просто за заявою, поданою одним із батьків, опікуном, іншим законним представником дитини або повнолітньою особою очно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи в будь-який інший спосіб (за вибором заявника).

Варіант 3: Дитина перебуває на тимчасово окупованій території чи на території активних бойових дій

 • Дистанційна або екстернат (за дистанційною формою) у закладах освіти на підконтрольній території України).
 • Сімейна (домашня) з елементами екстернату (за дистанційною формою) за рішенням батьків у визначених закладах розташованих на безпечній території
 • Екстернат у визначених закладах освіти на безпечних територіях, залежно від рішення батьків. Для продовження навчання за українськими програмами з наступним отриманням українського документа про освіту батьки або опікуни можуть:
  • подати заяву про зарахування до будь-якого закладу загальної середньої освіти на безпечній території України (допомогу у виборі закладу надають органи управління освітою);
  • за наявності доступу до мережі Інтернет можна вступити онлайн до будь-якої української ліцензованої дистанційної школи та продовжити навчання з отриманням відповідного документа про освіту державного зразка.

Варіант 4: Дитина перебуває за кордоном

 • Очна у закладах освіти країни перебування або українських школах та класах із використанням технологій дистанційного навчання або екстернату (за дистанційно формою) з окремих предметів (українська мова та література, історія України, географія).
 • Дистанційна у своїй школі, якщо заклад надає такі послуги, або у будь-якій школі на безпечній території.
 • Екстернат у Міжнародній українській школі (МУШ) та навчання у недільній школі відповідного філіалу МУШ.
 • Екстернат у своїй школі, якщо заклад надає такі послуги, або у будь-якій школі на підконтрольній території України.
 • Сімейна (домашня) за рішенням батьків та за умови отримання дозволу відповідного органу в країні, у якій перебуває дитина, з обов’язковим прикріпленням до навчального закладу, який надає послуги екстернату або дистанційної приватної школи.

Батьки або опікуни можуть звернутися до МУШ або іншого навчального закладу з заявою про зарахування на екстернат на індивідуальній основі.

Контакти: сайт МУШ uis.org.ua, в.о. директора Кіріна Олександра Євгенівна, +38 067 264 28 49, uis_kirina@ukr.net, або зверніться до найбільших українських приватних дистанційних шкіл, які ліцензовані та мають право видавати українські документи про освіту.