Безпечна і дружня до дитини школа

Участь у пілотному проекті “Безпечна і дружня до дитини школа”

Ключові ідеї та принципи

 • Що таке безпечна і дружня до дитини школа
 • Конвенція про права дитини – фундамент БДДШ
 • Як поєднуються концепції НУШ і БДДШ
 • Чому концепція БДДШ стосується всіх
 • Світовий досвід, на якому базується модель БДДШ
 • Система показників БДДШ
 • Цикл самовдосконалення закладу освіти
 • Приклади результатів самооцінювання закладу освіти
 • Висновки за результатами зовнішнього оцінювання
 • Рекомендації Всеукраїнської конференції БДДШ
 • Як долучитися до руху БДДШ

ЩО ТАКЕ БЕЗПЕЧНА І ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ ШКОЛА

Безпечна і дружня до дитини школа
(БДДШ) — це місце, у якому діти
і дорослі почуваються безпечно
і комфортно, яке дарує дітям
особливе відчуття єдності,
дає точку опори і можливість про-
явити себе, вселяє надію і породжує
впевненість у майбутньому.

Безпечні і дружні до дитини школи покликані допомогти учням у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти.

Безпечна і дружня до дитини школа

 • Забезпечена хорошими санітарними умовами: свіжою питною водою, чистими і теплими туалетами, доступним і корисним харчуванням тощо.
 • Надає рівні можливості для всіх — сприймає всіх дітей однаково, незалежно від їхньої статі, соціального статусу, культурного походження, віросповідання або стану здоров’я.
 • Забезпечує якісну освіту — розширює горизонти навчання дитини, розвиває навички та вміння в усіх сферах навчання, забезпечує навчальним планом і програмами відповідно до віку,
  враховує індивідуальні особливості учнів, різні стилі навчання, підтримує активне навчання і критичне мислення, знайомить дітей з інформаційними технологіями, розвиває навчання життєвих навичок із професійними, компетентними і вмотивованими вчителями.
 • Захищає і піклується — враховує інтереси учнів, оберігає їх від ризикованої поведінки, захищає від надзвичайних ситуацій природного, техногенного або соціального походження.
 • Залучає учнів, сім’ї та місцеві громади — цінує і стимулює участь батьківських комітетів та шкільного самоврядування в плануванні шкільних заходів; надає освітні послуги дорослому населенню, є освітнім центром громади.

Цілі безпечної і дружньої до дитини школи

1. Подарувати учням особливий час і місце в школі. Запрошуючи дітей сісти в коло й обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах світу — організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи проблеми
і вислухати думки інших.
2. Допомогти дітям відчути єднання з групою. Багатьом підліткам важко зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може підштовхнути їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, насилля, інші протиправні дії.
3. Дати дітям точку опори. Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і створених ними самими проблем.
4. Навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду. Розвиваючи в учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх усебічно аналізувати ситуації, зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.
5. Навчити дітей протистояти соціальному тиску. Тренуючи навички відмови, ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми.
6. Навчити дітей долати стреси. В умовах інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.
7. Показати дітям, як можна жити у світі без насилля. Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв’язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.
8. Вселити у дітей надію. Розвиваючи у них навички самооцінки, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив.

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ — ФУНДАМЕНТ БДДШ

Підґрунтям концепції «Безпечна
і дружня до дитини школа» є
Конвенція про права дитини, яка
чітко визначає обов’язки держав
щодо реалізації права дитини
на навчання в безпечних і надійних
умовах.

Конвенція про права дитини містить заклик до всіх держав уживати рішучих заходів щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образи, зловживання, відсутності піклування, гарантувати людську гідність, забезпечувати право на максимально можливу турботу про здоров’я.

Конвенція про права дитини: право на сприятливе для здоров’я, безпечне і захисне середовище

Стаття 2

Освіта має надаватися без будь-якої дискримінації.

Стаття 19

Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного або психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання. Заходи захисту включають запобігання і виявлення, повідомлення, передачу на розгляд, розслідування, лікування та інші заходи у зв’язку з випадками жорстокого поводження з дитиною.

Стаття 24

Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та вживають необхідних заходів для забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони здоров’я всіх дітей; боротьби з хворобами і недоїданням, надання достатньої кількості поживного продовольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища; забезпечення обізнаності батьків і дітей щодо здоров’я і харчування дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань.

Стаття 28

Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини.

Стаття 29

Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:
• розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;
• виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй;
• підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення;
• виховання поваги до навколишньої природи.

Стаття 37

Держави-учасниці забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження чи покарання.

Педагоги, діти і батьки одностайні
щодо важливості безпечного,
здорового і комфортного
освітнього шкільного середовища,
яке сприяє підвищенню якості
навчання.

В Україні створено та успішно апробовано унікальну концептуальну рамку «Безпечна і дружня до дитини школа», що вбирає елементи найвідоміших у світі моделей шкіл, як-от: «Безпечна школа», «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах», «Школа сприяння здоров’ю», «Школа, дружня до дітей», «Індекс здоров’я» тощо.

Концептуальна рамка БДДШ

Спрямована на реалізацію права дітей навчатися у безпечній і дружній школі — місці, у якому діти і дорослі почуваються безпечно і комфортно, яке дарує дітям відчуття єдності, дає можливість проявити себе, вселяє надію і породжує впевненість у майбутньому.

Забезпечує на рівні закладу освіти інтеграцію ключових компонент НУШ: компетентнісного навчання учнів, підвищення кваліфікації вчителів, сприятливого освітнього середовища, ефективного самоврядування.

Враховує важливі чинники організації шкільного життя, містить систему показників і зручні інструменти для планування, моніторингу та оцінки заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки, комфорту, якості навчання і самоврядування закладу освіти.

Надає можливість усім зацікавленим сторонам визначити рівень безпеки, психосоціального комфорту, ефективності навчання і самоврядування закладу за сукупністю релевантних показників.

Забезпечує формування комплексного плану вдосконалення закладу освіти на основі системного аналізу його сильних і слабких сторін.

Пропонує просту схему, інструменти і ресурси для організації процесу вдосконалення закладу освіти.

Розроблені матеріали щодо компетентнісного навчання учнів, їхньої участі у житті школи, а також підготовки вчителів надають закладу освіти можливість наповнити рамку БДДШ ресурсами з доведеною ефективністю.

Спрямована на реалізацію програми Кабінету Міністрів України, що передбачає створення у кожній школі до 2025 року сприятливого освітнього середовища, компетентне навчання учнів, постійне підвищення кваліфікації педагогів.

Структура системи показників БДДШ

ЦИКЛ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Концептуальна рамка БДДШ — 
це система ідей, інструментів
і ресурсів, яка надає можливість
отримати вимірювану інформацію
про рівень безпеки і комфорту
закладу освіти, а також забезпечує
формування плану його
вдосконалення.

Створення безпечної і дружньої до дитини школи є безперервним процесом удосконалення навчального закладу, який базується на трирівневій системі показників БДДШ.

Сильніши сторони нашого закладу