Упровадження інтегрованого навчання в умовах реалізації НУШ

10.01. 2023 у Селидівській ЗОШ №6 пройшло засідання творчої групи вчителів англійської мови, які працюють над проблемою “Упровадження інтегрованого навчання в умовах реалізації НУШ”.

Аліна Лемішєвська розповіла про мету інтегрованого навчання англійській мові, особливості, завдання та структуру інтегрованих уроків. Вчитель підкреслила, що плануючи інтегрований урок, важливо дотримуватись трьох умов: об’єкти дослідження повинні збігатися або бути достатньо близькими, слід використовувати однакові або близькі методи дослідження, урок повинен будуватися на загальних закономірностях, загальних теоретичних концепціях. Відео з інтегрованого уроку англійської мови та інформатики підтвердило, що інтегровані уроки передбачають обов’язковий розвиток творчої активності учнів, розвивають потенціал, спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку особистості.
Керівник творчої групи Людмила Савченко познайомила членів творчої групи з тематичним і діяльнісним підходами в інтегрованому навчанні, розвитку яких навичок слід приділяти увагу у діяльнісному підході. Вона зазначила, що діяльнісний підхід передбачає організацію навчально-виховного процесу на основі організаційно-методичної системи щоденних діяльностей учнів та «стратегій» розвитку критичного мислення в межах тематичного чи предметного навчання.
З предметно-мовним інтегрованим навчанням(Content and Language Integrated Learning (CLIL)) своїх колег ознайомила Світлана Бачалова. Методика CLIL переслідує дві мети: вивчення предмета за допомогою мови та вивчення іноземної мови через предмет, що викладається. Основна суть методики інтеграціії виражається в так званому принципі «4C»: (Content) зміс; (Communication) спілкування; (Cognition) пізнання; (Culture) культура.
Приємною “родзинкою” у засіданні була презентація “Ранкового кола” на уроках англійської мови, яку представила Ірина Зубенко із власного досвіду роботи з учнями НУШ. Вчитель продемонструвала різні види активностей для учнів із залученням освітніх сервісів https://learningapps.org/, https://wordwall.net/, https://www.liveworksheets.com/, https://miro.com/aq/ps/mind-mapping/