Памятка Рекомендації вчителям щодо підготовки до ЗНО

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО

1.Динамічно вивчайте програмний матеріал.

2.Актуалізуйте вже засвоєне.

3.Розказуйте учням програмні вимоги до ЗНО.

4.Продемонструйте випускникам усі форми тестових завдань.

5.Застосовуйте тестування у навчальному процесі впродовж усього шкільного курсу. Проводьте, якщо є така нагода, домашні, самостійні, контрольні роботи з використанням тестів. Це вироблятиме в учнів навички роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати їх складати тести не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід ознайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їхнього усунення.

6.При вирішенні завдань відкритої форми наголосіть на важливості обґрунтування основних етапів розв’язку (наведіть відповідні факти — властивості, теореми, ознаки тощо), на лаконічному записі, правильному і раціональному використанні позначень. Зверніть увагу на те, що малюнки до завдань (задач) мають бути чіткими, їх треба робити за певними правилами. Включення додаткових елементів (при потребі) — цілком обґрунтоване. Підкресліть, що еталонів розв’язання завдань та їхнього запису немає і бути не може. Запис учнями розв’язків, з одного боку, — це документальне підтвердження процесу міркувань учня. З іншого — цей запис характеризує культуру мовлення, виявляє знання термінології навчальної дисципліни. Учень має розуміти, що провести правильне обчислення і розв’язати завдання — це не завжди одне й теж.

7. Удосконалюйте навички усної лічби, оскільки під час проведення ЗНО заборо­нено використовувати калькулятор для обрахунків.

8. Ознайомтеся з критеріями оцінювання відкритого завдання, зразки яких є в «Інформаційних матеріалах».

9. Зверніть увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратило основної ідеї освіти — гармонійного розвитку дитини як особистості.