Нормативно правова-документація педагога соціального школи:

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

Конвенція ООН про права дитини

Етичний кодекс психолога

Закон про протидію булінгу № 2657-VIII

Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р.”

Наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України”

Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року”

Наказ МОН від 31.05.2018 № 555 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі”

Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) “Про внесення змін деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України”

Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів”

Наказ МОНУ № 930 від 06 жовтня 2010 року Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання тапротидії насильству”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016р. №111 “Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”

Лист МОН 28.10.14 № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”

Лист МОН від 28.03.14 №1/9-179 “Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів”

Закон України № 1706-VII від 20 жовтня 2014 року “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”