Насильство у родині – негідний приклад для дитини

Насильство в сім’ї є однією з найбільш гострих і розповсюджених соціальних проблем

  Насильство у сім’ї (акт насильства) – це умисні дії фізичного, психологічного, сексуального чи економічного спрямування одного члена сім’ї (кривдника) щодо іншого члена сім’ї (жертви), якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному та психічному здоров’ю.

       Згідно із законодавством поняття «домашнє насильство» поширюється на осіб, які перебувають у шлюбі, проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, їхніх дітей, осіб, які знаходяться під опікою чи піклуванням, є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

         Члени сім’ї, які вчинили насильство, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність, встановлену законом.

Види домашнього насильства:

       Фізичне насильство у сім’ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одного члена сім’ї іншому, яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров’я або навіть до смерті, а також до приниження його честі та гідності.

      Сексуальне насильство у сім’ї — це примушування до небажаних статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім’ї.

      Психологічне насильство у сім’ї — це насильство, пов’язане з тиском одного члена сім’ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров’ю. Економічне насильство у сім’ї — це навмисні дії одного члена сім’ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право.

Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров’ю або навіть призвести до смерті постраждалого

Попередження та протидія домашньому насильству покладається на:

•органи місцевого самоврядування;
•центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
•установи та заклади системи освіти, охорони здоров’я, а також установи та заклади, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію домашньому насильству;
•органи внутрішніх справ;
•кризові центри;
•спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань попередження насильства у сім’ї;
•дільничних інспекторів міліції, кримінальну міліцію у справах дітей;
•органи опіки та піклування.

Урядова гаряча лінія 1545

Педагог соціальний Ю. О. Чернікова