Прозорість

Стаття 30 Закону України “Про освіту”. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

1. Статут закладу освіти. статут.doc Детальніше


Новий статут Селидівського ліцею №1
Розпорядження про зміну типу та найменування закладу совіти
Наказ про ліквідацію Цукурінської філії
Розпорядження про ліквідацію Цукурінської філії
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб


2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності. Детальніше

3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інстутиційну акредитацію закладу вищої освіти. Детальніше

4. Стратегія розвитку на 2021-2025 роки

5. Структура та органи управління закладу освіти. Детальніше

6. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензірованими умовами.
7. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою. Детальніше


8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти).
9. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти.
10. Мова (мови) освітнього процесу. Дітальніше

11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення). Дітальніше

На 21.10.2022 в закладі вакантних посад немає.


12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
13. Результати моніторингу якості освіти. Дітальніше

14. Річний звіт про діяльність закладу.
15. Правила прийому до закладу освіти
16. Правила поведінки здобувачів освіти. Детальніше

17. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації здобувачів освіти (графік курсів).
18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.
19. Булінг-схеми. План заходів булінг та Порядок поддання заяв та реагування
20. Публічні кошти (кошториси і фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством). Звіт про благодійни внески 2018-2019р Детальніше

21. Рішення органу місцевої влади про визначення опорного освітнього закладу.
22. Офіційна назва філії опорного освітнього закладу. Наявність Положення про філію опорного освітнього закладу.
23. Стан пониження ступеню філії опорного освітнього закладу.
24. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
25. Освітня програма Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 на 2022–2023 навчальний рік та для учнів з ООП на 2022-2023 навчальний рік.
26. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
27. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Селидівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 та Цукуринській філії Селидівської міської ради.
28. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Детальніше

29. ЗНЗ. Детальніше

30. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність.