Громадянське виховання

«Ми – українці»

Конкурси

Участь учнів школи у конкурсі малюнків до Дня матері Детальніше

Нова філософія освіти утверджує погляд на особистість як на найвищу цінність суспільства. «Людина – мета, а не засіб» – це основна формула, яка вимагає нових підходів до виховання. Досягнення нової якості виховання, його спрямованість на розвиток і саморозвиток творчої особистості учня значною мірою залежить від актуалізації змісту виховного процесу. У зв’язку з цим виникла нагальна потреба переосмислити і змінити стратегії виховання, що й було зроблено у програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ».

Педагогу, який здійснює виховання, необхідно усвідомлювати, що він має справу не з роботом, в якого можна закласти будь-яку програму, а з дитиною – унікальною особистістю, яка має власну систему цінностей, досвід, здібності, уподобання. Добре розуміючи, що сучасні проблеми модернізації виховного процесу у школі реально можна розв’язати на основі впровадження в освітній процес інноваційних технологій, вчителі і класні керівники нашої школи розпочали опрацьовувати матеріали щодо проектного підходу до виховного процесу.

Метод проектування сьогодні виходить на одне з перших місць у теорії та практиці освітньої діяльності. Ми не можемо залишатись осторонь, адже, як стверджував В.О.Сухомлинський, «майстром педагогічної праці стає той, хто відчув себе дослідником».

Над проектом «Я – громадянин» школа працювала протягом навчального року. Проблема, яку поставили перед собою: «Формування особистості учня – свідомого громадянина-патріота». Саме тому в основу роботи школи покладено формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, що реалізується через проведення ряду заходів громадянського та правового направлення з використанням інноваційних технологій:

 • перший урок на тему «80 років Донецькій області», «Донеччина – мій рідний край», «Свято рідного краю»;
 • уроки пам’яті «Донбасе никто не ставил на колени»;
 • класні години «69 років визволення Донбасу»;
 • виховні години: «За рідний край», «Пам’ять серця»;
 • уроки мужності та пам’яті «Сторінками партизанського руху» з участю ветеранів Великої Вітчизняної війни (Копорушкіна І.О., Дударєвої Н.О.);
 • екскурсії рідним краєм;
 • свято-зустріч «Покоління мужності»;
 • участь національно-патріотичного сектору учнівського самоврядування школи в акціях «Допоможи ветерану» і проведення ним екскурсій до шкільного музею «Краса і біль нашого міста»;
 • на зборах сектору розглядалися питання щодо участі учнів школи у конкурсах малюнків до річниці визволення Донбасу, Дня партизанської слави та привітання ветеранів з Днем партизанської слави, Днем похилого віку та Днем ветерана, з Днем збройних сил України.

Велику роль у громадянському вихованні підростаючого покоління відіграє шкільний музей «Краса і біль нашого міста», на базі якого працюють гуртки «Патріот», «Українське народознавство». Неодноразово екскурсоводи проводили екскурсії для учнів нашої школи з участю ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Крім цього, учні нашої школи в позаурочній діяльності є активними членами гуртка ЦТДЮ «Юні музеєзнавці» (керівник Баркалова І.В.).

Виховні досягнення:

 • в початковій школі – сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу
 • у старшій школі – сформованість активної громадянської позиції та відповідальність за долю України.

Таким чином реалізується ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, що є невід’ємною складовою системи загальнокультурних і громадянських цінностей.