День рідної мови

У школі до Міжнародного дня рідної мови 21 лютого 2018 учителі долучилися до проведення «диктанту єдності».

Грамотно спроектувати освітній процес
для успішного досягнення заданих цілей неможливо,
якщо наукове обґрунтування такого проектування –
дидактичний інструментарій – не формалізовано.

В.В. Гузєєв

Гончарова Т.В., заступник директора з НР провела інтерактивні вправи з педагогами школи щодо поглиблення знань із педагогічної технології кооперативне навчання.

Повідомила, що одним із засобів інноваційно-творчого вдосконалення освітнього простору виступає лінгводидактична технологія кооперативного навчання (ТКН), оскільки виконує мотив організаційну, навчальну, розвивальну й виховну функції, трансформуючи знання, уміння і навички школярів у ключові (уміння вчитися, уміння спілкуватися українською мовою, інформаційно-комунікаційна, соціальна, загальнокультурна та ін.) і предметні (галузеві) компетентності (комунікативна, мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна, проектно-технологічна та ін.), створюючи оптимальні умови для саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації особистості протягом усього життя.

Педагоги визначали слабкі та сильні сторони ТКН.