5-8 клас

Адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Поняття «адаптація» – одне із ключових у дослідженні живого організму, оскільки саме механізми адаптації, забезпечують можливість існування в мінливих умовах середовища.
Психічна адаптація – це процес взаємодії особистості із середовищем, при якому особистість повинна враховувати особливості середовища й активно впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб.

Ефективність процесу шкільної адаптації значною мірою визначає успішність навчальної діяльності, збереження фізичного i психічного здоров’я дитини. Будь-яке порушення збалансованості системи «особистість – середовище» може стати джерелом тривоги. якщо його не ліквідувати, то рівень тривоги зростає, i формується емоційний стрес.

Основними ознаками шкільної дезадаптації є:

  • складнощі в навчанні;
  • агресивна поведінка щодо педагогів та однокласників;
  • надмірна активність i рухливість;
  • підвищена збудженість, тривожність;
  • нездатність до концентрації уваги;
  • емоційна неадекватність;
  • відчуття власної неповноцінності;
  • погано контрольована поведінка.