1-4 клас

Адаптація дітей до школи

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків з ровесниками й дорослими, новим видом основної діяльності (навчальної, а не ігрової).Тобто в житті дитини змінюється все: обов’язки, оточення, режим.

У першокласника має сформуватися усвідомлення свого нового статусу – школяра, учня. Діти люблять гратися і не люблять навчатися. В них потрібно сформувати потребу вчитися, а відтак – працювати. Привчити дитину до думки, що роботи можна уникнути, що все можна робити будь-як, без зусиль – означає нівечити її характер. Період входження дитини в шкільне життя називається періодом соціально – психологічної адаптації дитини до нових умов. Процес адаптації до шкільного життя у дітей триває від 2 тижнів до 2 –3 місяців (залежно від рівня їхньої готовності до школи, психо–фізіологічних особливостей та стану здоров’я). Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або «шкільної зрілості».

У цей період до дитини висуваються нові запити, у неї з’являються нові: обов’язки, друзі, стосунки з дорослими, що потребує від дитини певних моральних зусиль і досвіду.А чи готова вона до цього?

Готовність дитини до навчання в школі можна констатувати як інтегративну характеристику її розвитку, яка зумовлює успішну адаптацію до вимог шкільного життя. 

Основні ознаки адаптації дитини:

 • перебування в спокійному, врівноваженому стані;
 • активність і рухливість на перервах;
 • виявлення інтересу до нових людей, дорослих, дітей;
 • стриманість, уважність на уроках;
 • зацікавленість у огляді інтер’єру класу, школи, приміщень;
 • орієнтація у приміщенні школи, демонстрація батькам своєї обізнаності вже через тиждень;
 • розуміння і готовність виконувати вимоги вчителя, не чекаючи його заохочення;
 • позитивне оцінювання дитиною дій та результатів власних зусиль;
 • адекватне сприймання негативної оцінки дорослого;
 • ініціативний характер спілкування в період навчальної діяльності;
 • активність на уроках;
 • комунікативність у спілкуванні з учнями не лише свого класу;
 • успішне опанування навчального матеріалу.