Засідання творчої групи вчителів англійської мови ЗОШ №6

11 квітня 2023 відбулось чергове засідання творчої групи вчителів англійської мови ЗОШ №6, на якому були обговорені питання інтеграції на уроках англійської мови.

Розвиваються технології – змінюються і вимоги, що пред’являються до змісту навчального процесу. У даний час вчителі повинні не стільки давати знання, скільки вчити учнів вчитися, самостійно знаходити джерела поповнення знань та розширення їх світогляду. У зв’язку з цим виникла необхідність в новій моделі навчання, побудованої на основі інтеграції сучасних знать із різних дисциплін. Про важливість таких уроків доповіла на засіданні Ірина Зубенко. Вона наголосила, що міжпредметна інтеграція спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння знань, розвитку ключових компетентностей та продемонструвала міжпредметні зв’язки на прикладах завдань для учнів 5- го класу НУШ.
Про формування англомовної лексичної компетенції учнів середньої та старшої школи розповіла Людмила Савченко. Девіз Уілкінс сказав:” Без граматики можна сказати дуже мало, без лексики – нічого.”, тому формуванню лексичної компетентності учнів слід приділяти особливу увагу , бо лексичні знання є відображенням результату пізнання й розуміння лексичної системи учнем, відповідно до здатності розуміти правила даної системи і користуватись ними..
Аліна Лемєшевська поділилась досвідом організації ігрових форм роботи на уроках в молодшій. На початковому етапі дуже важливо закласти основу для подальшого розвитку навичок говоріння, читання, аудіювання, письма. Для створення на уроці сприятливого психологічного клімату й активності дітей вона використовує різноманітні ігри із застосуванням онлайн ресурсів. Колегам були запропоновані ресурси для використання на уроках для засвоєння лексичних одиниць.